Psychoterapia uzależnień od alkoholu

Psychoterapia uzależnień to prężnie rozwijająca się „branża”, która szybko reaguje na zmieniające się zapotrzebowanie. Polska terminologia od dawna wykorzystuje pojęcie „terapii odwykowej”. To nie do końca odpowiednie określenie, gdyż sugeruje, że uzależnienie to nic innego niż „zły nawyk”. Konsekwentnie to coś, wybór którego dokonują ludzie i za co ponoszą pełną odpowiedzialność. Takie nazewnictwo od lat nie obowiązuje w innych państwach. Zresztą nawet w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 marca 1998 roku nie ma takiego określenia. Na początek warto zastanowić się, co rodzi trudności. Otóż kluczową rolę w uzależnieniu od alkoholu odgrywają specyficzne zaburzenia emocjonalne, które sprawiają, że gdy dochodzi do trudnych sytuacji, osoba od razu ma potrzebę sięgnięcia po alkohol. Sytuację potęguje problem separacji odczuwanych emocji od innych aspektów życia, takich jak związki z rodziną czy praca.

Czytaj dalej Psychoterapia uzależnień od alkoholu